Антропологічні, територіальні й культурні властивості українського народу

Расові особливості українського народу

3 погляду етнічних особливостей, з погляду культурного, мовного та історичних основ Український народ уявляє з себе національну одиницю в великій родині слов'янських народів. Щодо расової приналежності українського народу, то в масі своїй Українці належать до південно-європейської раси, яку укр. вчен. проф. Вовк називає слов’янською. Крім того, проф. М. Грушевський Українців називає окремою расою із чисто історичного становища, як витвір довгого окремого історичного процесу і продукт фізичних, психічних та культурних факторів.

Перехресні впливи у стародавній Україні старих азійських і європейських культур

Україна в ті часи була найбільшою ареною боротьби і впливів найрізноманітніших стародавніх культур. Символічно ця боротьба різних культур за душу нового, недавно осілого молодого українського народу, змальовується київським літописцем в легенді про прийняття вел. кн. київським Володимиром Великим християнства. Болгари надволзькі з їх магометанством, католицькі Німці, Жиди хозарські й нарешті Грек-філософ. Переміг нащадок великого елінського народу. Україна прихилилась до великої греко-візантійської релігійної культури.

Українці - анти

А в цей час перед слов’янським розселенням, що поклало цілковитий край слов’янській спільноті та штовхнуло й український народ перемінити своє полісся на батьківщину широко-розлогу степову, відбулися великі колонізаційні зміни: кельтські племена, що колись займали центральну Европу, Подунав’я і може навіть східні Карпати та Галичину, відійшли на захід. Тракійські племена з теперішніх українських степів пішли на полудневий захід до балканських країв. Іранці з причорноморщини вийшли частково на захід, а частково на полудневий схід під тиском середньо-азійських орд.

Антропологічний тип українців

Із цього становища Українці є монолітне плем’я з темними косами й карими очима на західний південь України, із світлими косами та ясними очима на сході України, вище середнього а то й високого зросту з короткою (брахикефалічною) та високою головою, з вузьким лицем, із рівним і досить вузьким носом, із порівнюючи короткими руками й довгими ногами. Ці ознаки творять антропологічний тип Українця. Порушуються ці ознаки тільки на пограничну територію з іншими народами.

Прабатьківщина українського народу

Прабатьківщина українського народу була на півдні від прабатьківщини усіх інших слов’янських народів ще до їх розселення. Коли східно-індоєвропейська рівнина, найглухіша і найменше приступна для культурних впливів, себто поріччя горішнього Дніпра, Зах. Двини й Волги була прабатьківщиною всіх слов’ян, то на південь, десь у теперішнім Поліссі, Волині і на середнім Дніпрі жили наші предки в часах коло християнської ери.