Перехресні впливи у стародавній Україні старих азійських і європейських культур

Україна в ті часи була найбільшою ареною боротьби і впливів найрізноманітніших стародавніх культур. Символічно ця боротьба різних культур за душу нового, недавно осілого молодого українського народу, змальовується київським літописцем в легенді про прийняття вел. кн. київським Володимиром Великим християнства. Болгари надволзькі з їх магометанством, католицькі Німці, Жиди хозарські й нарешті Грек-філософ. Переміг нащадок великого елінського народу. Україна прихилилась до великої греко-візантійської релігійної культури. І це не дивно: старі чорноморські грецькі республіки були вогнищем геленізму й були в безпосередніх взаєминах з українським народом. А тому, що колонізаційні зв’язки цих республік були надзвичайно широкі і різноманітні, то через них в Україну йшла широка орієнтальна культура: єгипетська, сірійська, вавилонська, іранська, індійська; такими осередками цих шляхів були колонії: Ольвія і Херсонес. Другим неменшим шляхом цих культурних упливів в Україну був шлях із земель задунайських. Згадаймо українські народні пісні, і ми майже в кожній пісні знайдемо ім’я річки Дунай. Римські провінції, як Данія й Мезія, південнослов’янські землі, куди рушили Болгари; Серби й інш. слов. племена, передавали на Україну і свої культурні надбання; культура римська, германська й інш. залишали глибокі сліди в культурі українській. Не менші були впливи із південного сходу: Старий Боспор, нова Тмуторакань, Кавказ, західник Туркестан, Тібет, Китайська імперія з її давньою культурою, все це багатство з культурою, релігією, побутом перехрещується в Україні і залишає свої глибокі сліди в побуті, віруваннях, обрядах, в цілім світогляді і в народній пісенній і прозовій творчості українського народу; а об’єднуючись із українськими оригінальними релігійними й поетичними витворами, давали невичерпане багатство своєрідної й великої української народної творчості.