Племена українського народу

Літописець київський з ХІ ст. констатує, що Українці чи Анти, як їх називали тодішні сусіди, вже дуже давно ділилися на племена. На правому боці Дніпра коло Києва сиділи Поляни, інакше звані Русь. За Полянами на захід у густих тодішніх лісах понад річкою Тетеревом, Горинню, жили Деревляни, себто лісові люди, а за річкою Прип’яттю жили Дреговичі, себто болотяні люди (драгва-болото). На Волині за річкою Случем жили Дуліби. На чорноморськім побережжю коло Дніпра містились Уличі, які пізніше під натиском степових кочівників із сходу з долішнього Дніпра мандрують на середній і верхній Бог; а далі на захід — понад річкою Дністром — Тивериг, що також відступили пізніше Дністром і Прутом до Карпатських та Закарпатських країв за р. Тису аж майже до Дунаю. Тяжко зараз сказати, які саме племена жили біля ріки Дону та в Галичині, але скрізь мешкали  племена антські, від яких ймовірно пішов теперішній український народ.