Расові особливості українського народу

3 погляду етнічних особливостей, з погляду культурного, мовного та історичних основ Український народ уявляє з себе національну одиницю в великій родині слов'янських народів. Щодо расової приналежності українського народу, то в масі своїй Українці належать до південно-європейської раси, яку укр. вчен. проф. Вовк називає слов’янською. Крім того, проф. М. Грушевський Українців називає окремою расою із чисто історичного становища, як витвір довгого окремого історичного процесу і продукт фізичних, психічних та культурних факторів.