Аскольд і Дир (Дір)

За літописними даними, а також за дослідженнями А. А. Шахматова, Б. А. Рибакова, М. М. Тихомирова, київські князі другої половини IX ст., нащадки Кия, останні представники київської династії. За іншими даними Аскольд (Оскольд, Осколд) і Дир (Дір) - дружинники Рюрика.

У польського хроніста Яна Длугоша читаємо: “Після смерті Кия, Щека і Хорива, наслідуючи його по прямій лінії, їхні сини і племінники багато років господарювали у руських, поки наслідування не перейшло до двох рідних братів - Аскольда і Дира”.

Княжили брати, очевидно, у різні часи. Дира згадує Аль-Масуді і його свідчення базуються на більш ранніх джерелах; за свідченнями Масуді, Дир - найвидатніший із слов'янських князів, володів багатьма містами і значними територіями, в його міста приїздили мусульманські купці.

Перше прийняття Руссю християнства було при Аскольді. У багатьох джерелах згадується про хрещення Аскольдом (інколи і Диром) частини населення Київської Русі. У 867 році на Русь з Константинополя прибули для місіонерської діяльності єпископ і священики, які створили єпархію. Констянтин VII Баг- рянородний повідомляє про укладання у 873-75 pp. договору між Київською Руссю (князем Аскольдом) і Візантією.

Аскольд - значний державний діяч, який облаштовував країну не тільки зсередини, а й зовні, серйозно турбувався міжнародними стосунками Русі. Про це свідчать його походи на Константинополь, проти печенігів, волзьких болгар, уличів. Вирішальну роль в утвердженні міжнародних позицій Київської Русі зіграв похід руських дружин 860 р. на Константинополь під керівництвом Аскольда (за правління візантійського імператора Михайла III).

У “Повісті минулих літ” нічого не мовиться про хрещення Аскольда. Мабуть тому, що хрещеного Аскольда вбив нехрещений Олег, у результаті чого до влади прийшов засновник княжої династії теж нехрещений Ігор Рюрикович. Можна припуститися думки, що автор "Повісті...” мав політичне замовлення і не міг подати Аскольда християнським мучеником, якого звів зі світу язичник Олег. Але у ранніх візантійських джерелах збереглися свідчення про хрещення Аскольда і Дира константинопольським патріархом Фотієм у часи імператора Михаїла, що має назву “Фотієве хрещення слов’янорусів".
За свідченням літописів, у 882 році відбулася зміна династій на Київському престолі. Аскольд (за деякими даними і Дир) був убитий Олегом. Літописи вказують на місце поховання князів: Аскольда поховано на Угорській горі (“Аскольдова могила”), а Дира - за церквою Ірини у Києві.

Олег ніби пояснював убивство Аскольда і Дира тим, що він поновив правління нащадків Рюрика, онука Гостомисла, які мали право на Київський престол, бо він пустував довгий час, коли Київ був під хозарами і під варягами. У Києві не було нащадків Кия, тому кияни визнали нових князів, до того ж, як і вони, нехрещених.