Бож

Боз, Бус - король слов’янського племені антів.
З твору готського історика Йордана “Історія походження і чинів готів” 552 року дізнаємося, що війна готського короля Вінітарія проти антського короля Божа (анти - східні слов’яни, за твердженням деяких істориків - предки українців) була близько 375 року Анти спочатку перемогли, а потім зазнали поразки. Божа, його синів та 70 знатних мужів антських готи розіп’яли на хрестах.
Цілком можливо, що про антського короля Божа йдеться в “Слові о полку Ігоревім”:

...Се бо готськия діви
поспіша на брези синього моря,
дзвонячи руським златом, -
поють время Бусове...

Припустимо, що Бус - антський князь Бож. “Руське злато” - золото, відібране готами в антів у те трагічне “время Бусово”. Отож, анти, якщо вірити автору “Слова...” були предками слов’ян.