Українські народні музичні інструменти

Українці — дуже музикальна та співуча наія. 3 давніх-давен вони складали пісні про своє життя, про навколишній світ. Ці пісні вони співали, акомпануючи на найрізноманітніших музичних інструментах.
Таких народних інструментів налічується більше сотні різновидів. Тут були й струнні, і духові, і ударні інструменти.

У Карпатах була поширена коза — інстру мент, подібний до шотландської волинки. На ярмарках та святах люд залюбки слухав лірників та бандуристів. Серед козаків були поширені ударні сигнальні інструменти — литаври.

Найбільш поширеними і по пулярними інструментами були бандура та кобза — струнні щипкові інструменти. На них грали кобзарі — мандрівні співаки, яких українці за всіх часів дуже шанували.

Гуслі

Гуслі, або лежача арфа, звук з якої діставали, защипуючи пальцями струни. Однак достеменних відомостей про форму українських народних гусел, атим більше про кількість їхніх струн, їхній стрій та звукоряд, ми не маємо. Нині вони в Україні вже зовсім вийшли з ужитку. Але в 20-30-х роках минулого століття в Україні були так звані столові гуслі, що являли собою різновид фортепіано без клавіш. Ці гуслі були в панських маєтках і господах священників

Кобза

Українська кобза - вже давно відмерлий струнний щипковий народний інструмент, споріднений, з одного боку, зі східною домброю, або дутаром, а з другого - з російською балалайкою. Це був лютнеподібний інструмент з овальним або наближеним до круглого корпусом, з довгим грифом і трьома струнами. Є відомості, що деякі екземпляри мали фіксовані лади. Кобза була справді народним інструментом українців і мала серед них велике поширення до козацької доби включно.