Кий, Щек, Хорив і Либідь

Кий у східнослов’янській міфології герой, пер- шопредок, родоначальник племені полян. Кий - чоловічий символ плодоношення; можна припуститися думки, що називатися цим іменем удостоювалися видатні особи, яких поважав народ, старші роду, князі. У “Повісті минулих літ” викладена легенда про те, що Кий разом з молодшими братами Щеком і Хо- ривом заснував місто Київ. Кожен з братів збудував поселення на одному з трьох київських горбів. Схожа легенда відома з вірменських джерел, де першопре- док зветься Куаром.

“...Поляни жили в ті часи окремо й управлялись своїми родами... І було три брати: один на ймення Кий, другий - Щек і третій - Хорив, а сестра їх була Либідь. Сидів Кий на горі, де нині узвіз Боричів, а Щек сидів на горі, яка нині зветься Щековиця, а Хорив - на третій горі, яка прозвалась по ньому Хоривицею. І збудували містечко на честь старшого брата і назвали його Київ. Був навколо міста ліс і бір великий, і ловили там звірів, а були ті мужі мудрі і розумні, і називалися вони полянами, від них поляни й донині в Києві.
Деякі ж, не знаючи, кажуть, що Кий був перевізником: був-де тоді біля Києва перевіз з того боку Дніпра, тому й казали: “На перевіз на Київ”. Якби був Кий перевізником то не ходив би до Царграду: а між тим Кий княжив у роді своєму, і ходив він до царя, і великі почесті віддавав йому, кажуть, той цар, до якого він приходив. Коли ж повертався, прийшов він на Дунай, і облюбував місце, і заклав містечко невелике, і хотів сісти в ньому зі своїм родом, та не
дали йому ті, що жили поблизу; так і донині називають придунайські жителі городище те - Києвець. Кий же, повернувшись у своє місто Київ, тут і помер; і брати його Щек і Хорив і сестра їхня Либідь тут сконали..
.” (“Повість минулих літ”).

Можливо, що ім’я Кий позначало божеського коваля, соратника громовержця у боротьбі зі змієм (або й самого громовержця-Перуна). Українські перекази пов’язують походження Дніпра з божим ковалем: він переміг змія, що збирав величезну данину з країни, запряг його в плуг і зорав землю; так виник Дніпро, дніпровські пороги та вали вздовж Дніпра (Змієві вали).
Є легенди про те, що Щек з частиною полянського племені відокремився, пішов на захід, осів там і став родоначальником чехів (Щек - Чех); а Хорив зробив те ж саме і від нього пішли хорвати.
Либідь у східнослов’янській міфології - сестра трьох братів, родоначальників племен, Кия, Щека і Хорива. Давньоруський переказ про походження полян, який подається у “Повісті минулих літ”, зрідні міфологічному сюжету, в якому беруть участь три брати і сестра; а також казковому сюжету: в руській казці богатирка Біла лебідка володіє живою водою та молодильними яблуками, за якими послані брати. Ім’я могло бути перетворене з початкового Либідь під впливом міфічного перетворення богатирки в птаху. Можливо, Либідь пов’язане з гористою місцевістю, горбами над Дніпром. Слов’янське “либ” - верх. У Києві над рікою Либідь є Дівич-гора.