Ліра

Відомою в Україні з XVII ст. була ліра. Це струнно-клавішно-смичковий інструмент із колесом, яке крутиться і тертям об струни видобуває звук. Цей інструмент мав ще одну назву — рилля. Темброві властивості ліри та обмежені прийоми гри зумовили переважно сумний, церковно-моралізаторський репертуар лірників.