Першопредки

Першопредки, прародичі, прабатьки, антропоморфні герої язичницьких міфів, культурні герої - родоначальники народів, племен. На відміну від дійсних предків, діяльність першопредків відбувалася в міфічні часи. Найбільш архаїчні образи тотемних першопредків, які часто мали зооморфний і зооантропоморфний вид. У слов'ян це міг бути Велес, що прибирав подобу ведмедя, тотемного звіра.
Традиційний сюжет загибелі першого міфічного покоління людей - велетів, які створили землю. У слов’ян цей сюжет прослідковується в билині про Святогора та Іллю Муромця, а також у переказах про великдонів.
Мотив трьох першопредків - генеалогічних героїв притаманний багатьом народам, у тому числі і слов'янам. Він залишався характерним для легендарних генеалогій аж до середніх віків. Брати Кий, Щек і Хорив - генеалогічні герої полян; брати Дуліба, Радим і В'ятко - родоначальники слов'янських племен дулібів, радимичів і в'ятичів (“Повість минулих літ").
Проміжний статус між першопредками - культурними героями - і предками, особливо правлячої династії, займають засновники династій і держав, образи яких пов’язані з переходом від міфа до історії (Рюрик; Булгар; П'яст).
Важко подати широкий перелік першопредків слов’ян, бо свідчень дійшло мало. Є згадки, імена в літописах. Багато наймень праслов’янських вождів та героїв є у “Велесовій книзі”. Зважаючи на те, що “Велесову книгу" поважні учені не визнають серйозним історичним джерелом, не будемо наполягати на історичній достовірності імен з цього джерела, хоч деякі з них відомі й з інших, більш достовірних списків. Матимемо на увазі два варіанти: перший - імена слов’янських князів і родоначальників вигадані, але ж могли бути такими; другий - вони переписані з інших джерел.
У “Велесовій книзі" згадується міфічний Батько тиверців, прапредки Кісек (Кишек) і Орей, Богумир і Слава, волхв Квасура, прародички племен Древа, Скрева і Полєва, предок сіверян Сєва, а ще Лебедян, Славер. Верен, Сережень, премудрий князь Сах, боярин Сегеня і боярин Скотень, князі Білояр Криворог, Свентояр, Бравлін, Мезіслав, Боруслав, Комонебранець, Горислав, воєвода Бобрець та інші.
У “Хроніках" Даліміловій та Козьми Празького є перелік воєвод чеської землі: “Брати Чех і Лєх, Крок та його доні Лібуше, Казі і Тета, мудрий Пршемисл, який дав країні закони і статути, Незамисл, Мната. Войєн, Вніслав, Кршесомисл, Неклан, Гостівіт, а ще витязі та герої Бівой - чоловік Казі, Горимир, Честмир, князь Брунцвік..."
Маючи мало свідчень, будемо пам’ятати імена, які дійшли до нас.