Шаманізм

Віра в особливо могутні надприродні можливості служителів культу.

Шаманізм як культ виник тоді, коли з'явилися люди, які існували за рахунок виконання релігійних обрядів - професійні служителі культу. Такі люди не мали власної організації (церкви ще не було), але їх вже можна назвати духовенством.

З появою шаманів з'явився і необхідний компонент шаманізму — шаманські духи, які (за твердженням шаманів) допомагали дізнаватися таємниці, протистояли злим духам хвороб, неприятелю і т. ін., виконували доручення шамана. При появі шаманізму зменшується кількість жіночих духів, чоловічі духи витісняють їх на другий план і встановлюється керівна роль чоловіка в релігії.

Однією з основних рис шаманізму є використання істеричних приступів як засобів виконання релігійних обрядів. У більшості випадків шамани вводили себе в транс. Коли шаман у трансі, він ніби залишає своє тіло,

щоб зустрітися з духами і дізнатися від них про хворобу і способи її лікування. Як правило духи розказують шаману, що причиною хвороби є порушення табу. Тільки усвідомлення хворим цього і повернення до моральних норм громади призведе до одужання. Часто служителі цих культів були нервовохворими людьми або навпаки нервовохворі ставали шаманами. У шаманізмі одним із засобів виконання релігійних обрядів використовується як несвідомий так і свідомий обман.

У всіх сучасних релігіях є залишки шаманізму.

Шаманізм

Шаманізм

Шаманізм